Varsel om STOR snøskredfare i Nordland

Det ventes onsdag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Nordland (region Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

Hilsen
Statsforvalteren i Nordland