Vi starter opp med foreldregruppe!

I gruppa fokuserer vi på åtte ulike temaer som handler om god kommunikasjon og forståelse mellom barn og foreldre.

Det vil bli 6 kveldsmøter utover vinteren.

Passer for alle foreldre!

Påmelding innen den 21.01.22.
Planlagt oppstart den 31.01.22

Er du interessert? Ta kontakt med helsestasjonen ved Tora (helsesykepleier) på tlf. 97615873,
eller Mette (barnevernskonsulent) på tlf. 99345991

Dette er et samarbeid mellom barnevernstjenesten og helsestasjonen

Med Hilsen Tora, Heidrun, Mette og Stine