100% stilling som miljøterapeut - vikariat

Hattfjelldal kommune har ledig et vikariat i 100% stilling som miljøterapeut innen psykisk helse- og rustjeneste fom snarest og inntil videre. Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene rus og psykiatri, og som miljøterapeut er du en del av et team bestående av psykiatrisk sykepleier, ruskonsulent og lege. Stillingen er for tiden plassert i enhet for helsetjenester. Stillingen inngår i turnus, og har p.t. ikke nattevakter.

Søknadsfrist: Snarest og fortløpende

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Oppfølging av brukere med rus- og/eller psykiske lidelser
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre offentlige instanser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne med videreutdanning innen rus/psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra arbeid med oppfølging av mennesker med rus- og psykiske lidelser
 • Er god på relasjonsbygging
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Har god tålmodighet
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En utfordrende og spennende stilling
 • Pensjonsordning i KLP

Hos oss for du tilgang til:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Britt B. Petersen på tlf.  476 38 676 eller e-post.

Søknad med cv sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal.

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021