100% stilling som vernepleier - vikariat

Et vikariat i 100% stilling som vernepleier er ledig fom ca. 20.06.2021 tom 31.08.2022 med muligheter for fast ansettelse. Stillingen inngår i turnus. Stillingens ansvars- og arbeidsområde er knyttet til ROP-tjenester, miljøterapi og hjemmetjenester.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Primært norsk autorisasjon som vernepleier, men også søkere med norsk autorisasjon som sykepleier og/eller norsk autorisasjon som helsefagarbeider kan søke
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
  • Førerkort kl. B

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for hjemmetjenesten Linda Mayken Olsen, eller til kommunalsjef Turi Thorsteinsen.

Send søknad med CV

Søknadsfrist: Fortløpende

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773