Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Assistent i skolen

Vi har ledig to 69% stillinger som assistent i skolen for perioden 23.08.2021 – 23.06.2022 med muligheter for forlengelse. Som assistent i skolen vil du arbeide opp mot multifunksjonshemmede elever. Arbeidssted er Alvetun barne- og omsorgsbolig.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og/eller fagbrev som helsefagarbeider.
  • Erfaring fra arbeid med multifunksjonshemmende er en fordel.
  • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
  • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
  • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

  • Bolig
  • Barnehageplass

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. Den som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10-9. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunalsjef for Oppvekst og kultur Inga-Lill Sundset, eller til personalrådgiver Anne Haugberg. 

Søknadsfrist: 28.07.2021

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222