Drømmer du om å bli kommunalsjef for Oppvekst- og kultur - da har du sjansen nå

Hattfjelldal kommune har ledig et vikariat som kommunalsjef for Oppvekst- og kultur for fom snarest tom 30.09.2023 med mulighet for fast ansettelse. Stillingen har personal- og økonomiansvar, rapporterer til rådmannen og er en del av strategisk ledergruppe. 

Du evner å tenke nytt innenfor pedagogisk utviklings- og endringsarbeid, samtidig som du er opptatt av å bygge team og se helheten i kommunens samlede tjenester. Din lederstil er tydelig og inkluderende.

Er dette stillingen for deg? Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal se her: www.velghattfjelldal.no og www.fjelliv65.no.

Vi tilbyr:

 • En interessant og krevende stilling
 • Lønn etter avtale inkl. lederavtale
 • Dekning av flytteutgifter
 • Muligheter for etter- og videreutdanning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå med tilleggsutdanning i økonomi og ledelse
 • Dokumentert ledererfaring
 • Skolefaglig kompetanse
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Fordel med kompetanse i sørsamisk språk og kultur

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Hvis vi ikke skulle få søkere som har nødvendig kompetanse for å fylle hele stillingens ansvars- og arbeidsområde, vil søkere kunne bli vurdert for tilsetting som rådgiver for oppvekst/enhetsleder kultur.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal leilighet
 • Barnehageplass
 • Arbeid til ektefelle/samboer

For mer informasjon om avdelingen og kommunen generelt, besøk oss på vår hjemmeside www.hattfjelldal.kommune.no. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Send oss en søknad med CV innen 21.08.2022. 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved intervju.

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021 https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/
Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Stian Skjærvik
Raerienålma/Rådmann
E-post
Telefon 75 18 48 05
Mobil 476 78 052
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222