Er du klar for et eventyr? Ingeniør søkes

 Hattfjelldal kommune søker etter en engasjert og kontaktskapende ingeniør i 100% stilling fom snarest tom 31.12.2023 med muligheter for forlengelse. 

Som ingeniør hos oss vil du få en allsidig arbeidshverdag med mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi oppfordrer personer med utdanning innenfor bygg og anlegg, prosjekt, plan om å søke. Tverrfaglig arbeid innenfor tjenesteområdet og på tvers av sektoren må påregnes. 

Er dette stillingen for deg? 

Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal, se her:velghattfjelldal.no eller fjelliv65.no.  

Som ingeniør får du hovedansvaret for:

 • Prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse innenfor tekniske områder.
 • Anbud, tilbudsforespørsler og innkjøp innenfor tekniske områder.
 • Kommunale veier: drift, vedlikehold og oppgraderinger.
 • Planarbeid innenfor kommunale områder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Primært 3-årig relevant utdannelse innenfor arbeidsfeltet på universitet/høgskole nivå.
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Førerkort kl. B

Som person er du strukturert og fleksibel med godt humør, arbeider like godt alene som i team og er opptatt av å yte god service overfor våre innbyggere og samarbeidspartnere.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at 
aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Vi kan tilby:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Stor grad av selvstendighet i et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Vi er behjelpelig med å skaffe: 

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til samboer/ektefelle
 • Dekning av flytteutgifter

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Send søknad med CV

Søknadsfrist: 21.08.2022

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.
 

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200