Er du vår neste enhetsleder for helsetjenester?

Hattfjelldal kommune har ledig 60 % stilling som enhetsleder for helsetjenester.

Vi er opptatt av at tjenestene som tilbys holder høy faglig kvalitet og at disse hele tiden videreutvikles for å imøtekomme endrede behov og krav fra myndighetene.

Vi søker deg som er nytenkende og utviklingsorientert, liker å arbeide med mennesker og har lyst til å være med og bygge fremtidens helsetjeneste i kommunen.

Søknadsfrist 11.06.2024

Arbeidsmiljøet er preget av humor, omsorg for hverandre og faglige diskusjoner. Som enhetsleder får du personal- og økonomiansvar for drift av legetjeneste med helsesekretærer, helsesykepleie, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri/rus tjeneste. 
Godt humør, sammen med en tydelig og inkluderende lederstil, er en selvfølge. Hos oss får du en interessant og utfordrende stilling. Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse, og aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju. Vi ser frem til din søknad.

 Arbeidsoppgaver:

 • Lede daglig drift
 • Journalansvar, inkl. administrering av timebøker og regnskap i CGM journal.
 • Personalledelse- og administrasjon.
 • Utarbeidelse og oppdatering av vaktplaner for legevakt 
 • Økonomistyring med budsjett, resultatoppfølging og god budsjettdisiplin
 • Fagansvar, kvalitet- og internkontroll
 • Rapportering
 • Saksbehandling
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling
 • Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i samarbeid med øvrig fagpersonell
 • Sørger for at tjenestene er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer, rammer og faglig god praksis
 • Samarbeid og samhandling med andre virksomheter/instanser internt og eksternt

 
Kvalifikasjoner:

 Autorisasjon som sykepleier, og erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier

 • Dokumentert ledelseserfaring
 • Erfaring fra akuttmedisinsk arbeid
 • Erfaring fra tjenesteområdet
 • God digital kompetanse (fordel med kjennskap til EPJ CGM journal)
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk lov og avtaleverk.

 
Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig leder med gode samarbeidsevner
 • Du evner og myndig-gjøre og motivere dine medarbeidere
 • Du er faglig engasjert og strukturert
 • Du har stor gjennomføringsevne, jobber selvstendig.
 • Du trives med høyt arbeidstempo og klarer å stå i høyt tempo og press over tid
 • Du evner å jobbe strategisk og utviklingsorientert, for å etablere en optimal drift


Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • lederavtale med den som tilsettes

 
Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • kommunal bolig
 • barnehageplass
 • arbeid til ektefelle/samboer

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoderom å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres

 
Informasjon om kommunen og avdeling for Helse- og omsorg finner du på vår hjemmeside  www.hattfjelldal.kommune.no

Send søknad med cv elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no innen 11.06.2024

Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til kommunalsjef helse og omsorg, Toril Sæterstad Nygård, 
mobil 93 84 12 98 eller på e-post: toril.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no