Er du vår neste helsefagarbeider ved sykehjemmet?

Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier for snarlig tilsetting. Stillingen er for tiden plassert på sykehjemmet og inngår i turnus.

Er dette stillingen for deg?

 

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale

- Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig

- Barnehageplass

Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju. Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret. 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad på tlf. 75 18 49 03 eller e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no, eller til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen på tlf. 75 18 48 96 eller e-post: linda.mayken.olsen@hattfjelldal.kommune.no.


Send elektronisk søknad med CV

Søknadsfrist: 20.10.2022

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8692 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 909 12 268