Ferievikarer enhet for helsetjenester

I enhet for helsetjenester søker vi etter helsesekretær/sykepleier til legekontoret i perioden 27.06 – 21.08.2021. 

Søknadsfrist: Fortløpende

Vi søker etter personer som:

·         Har norsk autorisasjon som helsesekretær eller sykepleier, men også andre søkere kan komme i betraktning hvis vi ikke for søkere som oppfyller kravet om norsk autorisasjon.

·         Har erfaring fra arbeid som helsesekretær ved legekontor

·         Har gode kunnskaper i CGM journalsystem

·         Er løsningsorientert, initiativrik og fleksibel

·         Samarbeider godt og bidrar til et positivt arbeidsmiljø

·         Kan arbeide selvstendig

·         Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.

 

Det søkes også etter personer som kan være tilkallingsvikarer innenfor helsetjenester, hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester.

De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for helseavdelingen Britt B. Petersen,
tlf. 75 18 48 70 eller e-post.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/


 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021