Ferievikarer-Helse og omsorg

Hattfjelldal kommune søker etter ferievikarer for våre trofaste medarbeidere skal ha ferie i Helse- og omsorg. 

Søknadsfrist Fortløpende

Enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjeneste og Nyborgveien bofellesskap – som er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Institusjonsbaserte tjenester består av sykehjem og Alvetun som er en bolig for barn/ungdom med spesielle behov.

Til disse enhetene søker vi etter ferievikarer som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier og pleieassistent. Vi søker primært etter personer som kan arbeide når våre ansatte avvikler ferie fra 27.06-21.08.2022 (uke 26,27,28,29,30,31,32 og 33, eventuelt også uke 34). Arbeidet inngår i turnus, både todelt og tredelt (dag, aften og natt) – samt muligheter for langvakter (12,5 timer) på helg. Langvakter er frivillig, du må være fylt 18 år for å gå langvakt og nattvakt. 

I søknaden ønsker vi at du svarer på punktene nedenfor:
1. Hvilken periode kan du jobbe, eventuelt ikke jobbe?
2. Hvor du ønsker å jobbe, og i prioritert rekkefølge.
3. Ønsker du å jobbe langvakter?
4. Har du førerkort klasse B?

Vi søker etter personer som:

  • har norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier, eller som er elever og studenter og som tar helse- og sosialfaglige studieretninger.
  • har interesse for å jobbe innen pleie- og omsorg, selv om du er ufaglært eller gjennom studiene har valgt en annen karrierevei enn helsefag
  • har erfaring fra stillingenes ansvars- og arbeidsområde
  • fortrinnsvis har fylt 18 år, men søkere under 18 år vil også være med i vurderingen
  • har kjennskap til CosDoc programvare
  • har gode kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
  • har førerkort klasse B hvis du søker på stillingene i hjemmebaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.

Det søkes også etter personer som kan være tilkallingsvikarer innenfor helsetjenester, hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester.

De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835