Ferievikarer til kjøkkenet ved Hattfjelldal sykehjem søkes

Hattfjelldal kommune søker etter ferievikarer som kjøkkenassistenter. Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i institusjon, samt middag til hjemmeboende. Arbeidet utføres på dagtid inkl. lørdag og søndag.

Vikarstillingene er for tiden plassert i enhet for institusjonstjenester v/sykehjemmet.

Søker du?

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no eller www.velghattfjelldal.no.

Arbeidsoppgaver:

  • Delta aktivt i produksjon av mat til våre brukere
  • Medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.

 

Har du spørsmål om ferievikariatene ta kontakt med konstituert teamleder Institusjonstjenesten Elin Linder på mobil 484 98 461 eller e-post  elin.linder@hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 30 april 2024

Søknad m/CV sendes elektronisk 

Eller til Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Jari-Matti Pynnönen
Åvtehke institusjovndïenesjesne/Fungerende enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03