Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Ferievikariat i Helse og omsorg

Søknadsfrist: 13.04.2020.

Våre trofaste medarbeidere skal ha ferie, vi trenger derfor ferievikarer ved institusjonsbaserte tjenester inkl. avlastning og hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap.

Søk på stilling

Hovedferieperioden vil være fra uke 26 tom uke 33, og i denne perioden ønsker vi at
ferievikarene skal arbeide minimum 5 uker sammenhengende. Personer som har anledning
til å jobbe 5 uker sammenhengende eller mer i ferieperioden vil bli foretrukket ved utvelgelse.

Av søknaden må det fremgå tydelig svar på disse punktene:
1. Perioden du kan jobbe og perioder du eventuelt ikke kan jobbe.
2. Om du kan arbeide i mer enn 5 uker.
3. Hvilken/hvilke steder du ønsker å jobbe på i prioritert rekkefølge.
4. Om du kan/ønsker å jobbe nattevakter.

Vi søker etter personer som har:

  • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier
  • Elever og studenter som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
  • Har erfaring fra stillingenes ansvars- og arbeidsområde
  • Har kjennskap til CosDoc programvare
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
  • Førerkort klasse B for søkere til stillinger i hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap og avlastning
     

Vi gjør oppmerksom på at:

  • Ufaglærte/studenter med og uten praksis fra pleie og omsorg også er velkommen til å søke.
  • Søkerne må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeid i helse- og omsorg.

Den som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

For nærmere og generelle opplysninger om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår
hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Søk elektronisk eller send søknad med CV til Hattfjelldal kommune,
O.T. Olsens vei 3a
8690 Hattfjelldal

Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773
Sigrid Steinslett
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 481 99 911
Kristin Johansen
Enhetsleder Institusjonstjenesten
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 979 75 546

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)