Hattfjelldal kommune har ledig fast 30% stilling som kokk

Ved enhet for institusjonstjenester er det ledig 30 % stilling som kokk for snarlig tiltredelse.
Stillingen rapporterer til enhetsleder og inngår i turnus.
Kjøkkenet er plassert i enhet for institusjonstjenester, som er en heldøgns bemannet institusjon med langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser, i tillegg til kjøkkenet.
Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i institusjon, samt middag til hjemmeboende.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
 • Bidrar positivt som en miljøskaper rundt måltidet som en aktivitet i hverdagen
 • Bistå med bestilling av varer.
 • Direkte kontakt med leverandører
 • Samarbeid med ulike samarbeidsparter
 • Bistå i forhold til IK-mat og kvalitetssikring
 • Delta aktivt i produksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som institusjonskokk.
 • Har erfaring fra storkjøkkendrift
 • Er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert
 • Er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet
 • Setter kunden i fokus
 • Er løsningsorientert og ikke redd for "å brette opp armene" når det trengs
 • Kan være med å motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for seg

selv og sine kollegaer.

 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

 

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

 

 Andre opplysninger:

 Det gjøres oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.
Ansettelse skjer på ordinære kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

 Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Linda Olsen på tlf. 90 17 48 35 eller på e-post: Linda.Mayken.Olsen@hattfjelldal.kommune.no , eller kommunalsjef Toril Sæterstad på epost torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no .

Søknadsfrist: 07.06.2024

Søknad m/CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens veg 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av attester og vitnemål bes fremlagt ved intervju.