Hattfjelldal søker fastlege/ALIS-lege

Legekontoret Heidi Fagerbach

Stillingen vi har ledig er en fast stilling som fastlege/ALIS-lege i 100% stilling fom snarest.

Søknadsfrist: 06.10.2023

Hvorfor skal jeg velge å jobbe som fastlege/ALIS-lege i Hattfjelldal, når det er så mange andre slike stillinger ledig spør du deg selv - jo, nå skal du høre.

I Hattfjelldal kommune får du stor variasjon og bredde i oppgavene, noe som gir deg god faglig utvikling. Du vil bidra til å bygge kompetanse sammen med våre dyktige medarbeidere til pasientens beste. Faget står i fokus og tjenesten utøves i nyoppussede lokaler, hvor latteren sitter løst sammen med dine kollegaer. Her er det gangavstand til det aller meste, og liker du natur og friluftsliv starter turen rett utenfor ytterdøra.

Listetaket er på 500 personer. Arbeidsoppgavene er i all hovedsak kurativ virksomhet, med deltakelse i 6-8 delt interkommunal legevakt. Du er selvstendig næringsdrivende når du har vakt.

Henger du fortsatt med? Stillingen vi har ledig er en fast stilling som fastlege/ALIS-lege i 100% stilling fom snarest.

Er du fortsatt i tvil om Hattfjelldal er plassen for deg, så gå inn på www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no for å bli overbevisst om at å sende en søknad er det eneste riktige.

Vi tilbyr:

 • ALIS-utdanning og veiledning
 • Fast lønn etter avtale (Som ALIS-lege får du en årslønn på kr. 1.200.000,- pr. år med plan for lønnsmessig opptrapping til du er ferdig utdannet spesialist)
 • 2 ekstra uker betalt fritid pr. år
 • Utdanningsplan
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Bakvakt
 • Takst 15 x 2 (Helfo)
 • Pensjonsordning i KLP
 • Behjelpelig med bolig
 • Dekning av flyttegodtgjørelse
 • Et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

Vi søker en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må ha godkjent LIS 1-tjeneste.
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Førerkort klasse B

Generell informasjon:

 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Godt utstyrt legekontor med bla. spirometri, 24 timers BT måling, holter, ultralyd mv.
 • CGM-journalsystem
 • Stabile helsesekretærer og sykepleier med høy kompetanse
 • Legekontoret er et veldrevet kontor, og er en del av enhet for helsetjenester.
 • I enhet for helsetjenester arbeider også helsesykepleier, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent.
 • Kontoret har LIS 1 leger, og tar imot legestudenter stadium III
 • Kommuneoverlegen har godkjent veiledningskompetanse for spesialitet i allmennmedisin
 • Hattfjelldal kommune er registrert som utdanningsinstitusjon.
 • Interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Grane
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju fortløpende.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder

om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For mer informasjon om legetjenesten se https://hattfjelldal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/legetjenester/.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til ALIS-lege Ksenija Starinac på tlf. 968 78 743 eller på e-post ksenija.starinac@hattfjelldal.kommune.no, eller til personalrådgiver Anne Haugberg på tlf. 75 18 48 07, mobil 47 33 92 22 eller på e-post anne.haugberg@hattfjelldal.kommune.no.

Send søknad med cv elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no innen 06.10.2023

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/ Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021 Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal
Dåakterkontovre/Legekontor
Telefon 75 18 48 70
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 47 33 92 22