Hattfjelldalsleger søkes

Lege med stetoskop rundt halsen - Klikk for stort bilde Darko Stajonovic fra Pixabay Hattfjelldal kommune har ledig en nyopprettet fast stilling som ALIS/fastlege og et vikariat fra 01.03.23.-31.08.23 med mulighet for forlengelse.

Også du som er LIS1-venter, oppfordres til å søke på vikariatet. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være kurativ virksomhet og deltakelse i 6-8-delt interkommunal legevakt.

Med stor bredde og variasjon i oppgavene vil du få en god faglig utvikling. Tjenesten utøves i nyoppussede lokaler hvor pasienter og faget står i fokus, samtidig som latteren sitter løst hos dine kollegaer. Er du interessert i natur og friluftsliv er Hattfjelldal et eldorado.  Er DU vår nye lege?

For mer informasjon se www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no

Vi tilbyr:

 • ALIS-utdanning og veiledning
 • Fast lønn etter avtale
 • 2 ekstra uker betalt fritid pr. år
 • Bakvakt
 • Utdanningsplan
 • Takst 15 x 2
 • Næringsdrivende under vakt
 • Pensjonsordning i KLP
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Behjelpelig med bolig
 • Dekning av flyttegodtgjørelse
 • Et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må ha godkjent LIS 1-tjeneste.
 • Søkere som venter på å utføre LIS1-tjeneste kan også søke om å bli ansatt i inntil ett år hvis vi ikke skulle få søkere som oppfyller kravet for fast ansettelse (maksimal vikarperiode som fastlege er et år).
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Førerkort klasse B

Generell informasjon:

 • Listetak på 500 innbyggere
 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Godt utstyrt legekontor med bla. spirometri, 24 timers BT måling, holter, ultralyd mv.
 • CGM-journalsystem
 • Stabile helsesekretærer og sykepleier med høy kompetanse
 • Legekontoret er et veldrevet kontor, og er en del av enhet for helsetjenester.
 • I enhet for helsetjenester arbeider også helsesykepleier, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent.
 • Kontoret har LIS 1 leger, og tar imot legestudenter stadium III
 • Kommuneoverlegen har godkjent veiledningskompetanse for spesialitet i allmennmedisin
 • Hattfjelldal kommune er registrert som utdanningsinstitusjon.
 • Interkommunalt vaktsamarbeid med nabokommunen Grane
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

For mer informasjon om legetjenesten se https://hattfjelldal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/legetjenester

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommuneoverlege Britt B. Petersen på tlf. 75 18 48 70 eller på e-post: britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no.

 

Send søknad med CV elektronisk
eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8692 Hattfjelldal

Søknadsfrist 04.12.2022

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021