Helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune har ledig faste stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier for snarlig tiltredelse. Stillingenes størrelse er fra 20% helgestilling og opptil 60% stilling. 

Felles for alle stillingene: 

Stillingene inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er i enhet for institusjonstjenester (sykehjem og avlastningsbolig) og i enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
- Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig
- Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at
aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Videre gjøres det oppmerksom på at vi har deltidsansatte som kan ha rett til utvidet stilling. 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter
denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke
legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsfrist: Fortløpende

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835