Helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune har ledig et antall faste stillinger og vikariater som helsefagarbeider/hjelpepleier fom snarest.
Stillingenes størrelse er fra ca. 25% - 100% stilling. Vikariatenes lengde varierer fra ut året tom ut 2023.

Felles for alle stillingene:
Stillingene inngår i turnus. Stillingene er plassert ved hhv. sykehjemmet, i hjemmesykepleien og ved Alvetun barne- og omsorgsbolig.
Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
  • Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Videre gjøres det oppmerksom på at vi har deltidsansatte som kan ha rett til utvidet stilling.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad, eller til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen.

Søknadsfrist: Fortløpende

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298