Helsefagarbeidere til hjemmebaserte tjenester søkes

Hattfjelldal kommune søker etter nye medarbeidere som vil bidra til at våre brukere i hjemmebaserte tjenester mottar tjenester av høy faglig kvalitet. 

Hos oss møter du dyktige kollegaer i et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, utvikling og latter.

Vi ser frem til å motta din søknad.

Hjemmetjenesten foran bil - Klikk for stort bilde

Vi har følgende stillinger ledig: 

70% fast stilling fom snarest. 

85% fast stilling fom 01.04.2024

80% vikarstilling fom 01.03.2024 tom 06.06.2024

Alle stillingene inngår i turnus, hvorav 80% og 85% stilling har langvakt med arbeid hver 4. helg. Vi jobber kontinuerlig for at medarbeidere skal kunne tilbys utvidet stilling inntil hel stilling. 

 


Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli vurdert for midlertidig tilsetting i inntil ett år hvis vi ikke får tilstrekkelig med faglærte søkere.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2
   

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP 

  Vi kan være behjelpelig med å skaffe: 
 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass 
   

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Under eller like vilkår vil personer med kunnskaper i sørsamisk språk og kultur bli foretrukket.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden. 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen på tlf.  909 12 268 eller på e-post: linda.mayken.olsen@hattfjelldal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 31.01.2024

Søknad med CV sendes elektronisk  

Eller til: Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 90 91 22 68