Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ingeniør

Med forbehold om finansiering søker vi etter en engasjert medarbeider til 100 % fast stilling som ingeniør i avdeling for Næring- og tekniske tjenester i Hattfjelldal kommune for snarlig tiltredelse.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Som ingeniør får du hovedansvaret for:

 • Prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse innenfor tekniske områder.
 • Anbud, tilbudsforespørsler og innkjøp innenfor tekniske områder.
 • Kommunale veier: drift, vedlikehold og oppgraderinger.
 • Planarbeid innenfor kommunale områder.

Personer med utdanning innenfor bygg og anlegg, prosjekt, plan eller brann faglig utdannelse oppfordres til å søke. Tverrfaglig arbeid innenfor tjenesteområdet og sektoren må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig utdannelse innenfor arbeidsfeltet på universitet og/eller høgskole nivå.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • God serviceholdning og godt humør.
 • Initiativrik, strukturert og fleksibel.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Førerkort kl. B

Vi kan tilby:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for etter og videreutdanning.
 • Stor grad av selvstendighet i et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til eventuell partner.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ansettelse skjer på ordinære kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig pensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Karl Olav Bostad eller personalrådgiver Anne Haugberg.

Søknadsfrist: 18.04.2021.

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222