Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

INTERN UTLYSNIG - Aktivitør

Hattfjelldal kommune har ledig følgende stillinger som aktivitør for snarlig tiltredelse.

  •  1 x 40% stilling
  •  2 x 20% stilling

Arbeidsoppgavene er knyttet til hhv. kommunens dagsenteraktivitet og dagtilbud til hjemmeboende demente. Stillingene er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester. 
Det gjøres oppmerksom på at kan være muligheter for å kombinere stillingen som aktivitør med stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier i enhet for hjemmebaserte tjenester og enhet for institusjonsbaserte tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner:
- Primært fagbrev som aktivitør, og sekundært norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller   hjelpepleier
- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
- Førerkort kl. B

Vi gjør oppmerksom på at det kun er fast ansatte medarbeidere i Hattfjelldal kommune som har anledning til å søke på stillingene. 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk

Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835