Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Jord- og skogbruksrådgiver

Vi søker en engasjert medarbeider i 100 % fast stilling som jord- og skogbruksrådgiver i Hattfjelldal kommune for snarlig tiltredelse.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Jord- og skogbruksrådgiveren i Hattfjelldal skal ivareta kommunens oppgaver innenfor jord og skog, og bidra til å utvikle landbruket i kommunen. Stillingen har faglige hovedansvaret for veiledning i jord- og skogfaglige næringssaker, samt at saksbehandling/forvaltning etter jordloven, konsesjonsloven, skogbruksloven, og viltloven tilligger stillingen.

Tverrfaglig arbeid i både tjenesteområdet og i sektoren må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig jord- og/eller skogfaglig utdannelse fra universitet og/eller høgskole
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God serviceholdning og godt humør
 • Initiativrik, strukturert og fleksibel
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendighet i et godt kollegialt og tverrfaglig miljø
 • Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til eventuell partner

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ansettelse skjer på ordinære kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig pensjonsordning.

Alle søkere tar med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Karl Olav Bostad eller skogbrukssjef Jan Inge Helmersen.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju. 

Søknadsfrist: 18.04.2021.

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju. 

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200
Jan Inge Helmersen
Skåajjeburrien åvtehke/Skogbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 48 33
Mobil 995 43 270