Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Kokk

Ved enhet for institusjonstjenester, er det ledig 100 % stilling som kokk for snarlig tiltredelse. Stillingen rapporterer til enhetsleder og inngår i turnus. 

Beskrivelse av enheten:

Kjøkkenet er plassert i enhet for institusjonstjenester, som er en heldøgns bemannet institusjon med langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser, i tillegg til kjøkkenet. Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i institusjon, samt middag til hjemmeboende. 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
 • Bidrar positivt som en miljøskaper rundt måltidet som en aktivitet i hverdagen
 • Bistå med bestilling av varer.
 • Direkte kontakt med leverandører
 • Samarbeid med ulike samarbeidsparter
 • Bistå i forhold til IK-mat og kvalitetssikring
 • Delta aktivt i produksjonen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som institusjonskokk.
 • Har erfaring fra storkjøkkendrift
 • Er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert
 • Er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet
 • Setter kunden i fokus
 • Er løsningsorientert og ikke redd for "å brette opp armene" når det trengs
 • Kan være med å motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for seg selv og sine kollegaer.
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå 

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

Andre opplysninger:

Det gjøres oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting. Ansettelse skjer på ordinære kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298
Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773