Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Kommunalsjef for Oppvekst- og kultur

Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som kommunalsjef for Oppvekst- og kultur for snarlig tiltredelse. Stillingen har personal- og økonomiansvar, rapporterer til rådmannen og inngår i dennes ledergruppe.

Søknadsfrist 24.05.2020

Søk på stilling

Avdeling for Oppvekst- og kultur består av følgende enheter: Hattfjelldal Oppvekstsenter,

Susendal Oppvekstsenter og Varntresk Oppvekstsenter. I tillegg sorterer kulturskole, frivilligsentral, bibliotek, ungdomsarbeider og sørsamisk språk inn under avdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Minimum 3-årig relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå med tilleggsutdanning i

  økonomi og ledelse

- Dokumentert lederkompetanse/erfaring

- Skolefaglig kompetanse

- Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

I tillegg ønsker vi oss en leder med:

- evne til å være pådriver og samtidig tenke nytt innenfor pedagogisk utviklings- og

  endringsarbeid

- er kreativ, løsningsorientert og beslutningsdyktig

- en tydelig og inkluderende lederstil

- godt humør, tar ansvar og viser engasjement

- gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

- god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team

- evne til å motivere, delegere og veilede

- evne og vilje til å tenke helhet og bygge team

Vi tilbyr:

- en interessant og krevende stilling

- muligheter for etter- og videreutdanning

- lønn etter avtale

- gode pensjons- og forsikringsvilkår

- lederavtale

- dekning av flytteutgifter mot bindingstid

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig

- Barnehageplass

- Arbeid til ektefelle/samboer

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse, og aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til rådmann Stian Skjærvik, tlf 75 18

48 05 eller mobil 476 78 052 eller til personalrådgiver Anne Haugberg, tlf. 75 18 48 07 eller

mobil 473 39 222.

Søknad med cv sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 24.05.2020.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju

Stian Skjærvik
Raerienålma/Rådmann
E-post
Telefon 75 18 48 05
Mobil 476 78 052
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8690 Hattfjelldal