Kreativ miljøterapeut søkes til vårt dagsenter

 Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling som miljøterapeut ved Aruna dagsenter fom snarest. Vi ser etter deg som er levende opptatt av at psykisk utviklingshemmede og personer med kognitiv svikt skal ha en meningsfull hverdag fylt med aktiviteter som stimulerer og motiverer dem.  Samt at du har godt humør og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Er dette stillingen for deg?

Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal og/eller tjenesten, se her: velghattfjelldal, fjelliv65.no og Aruna dagsenter 

Stillingens ansvars- og arbeidsområde: 

 • Ivaretakelse av daglig drift opp mot brukere og medarbeidere
 • Koordinering av tjenestene, inkl. ansvar for innkjøp til forbruk og produksjon m.m.
 • Arbeid opp mot brukerne av dagsenterets lokaler

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Relevant 3-årig utdanning fra høyskole-/universitet
 • Erfaring fra arbeid med brukergrupper med spesielle behov
 • God kjennskap til norsk lov og avtaleverk.
 • Ledererfaring
 • Førerkort kl. B

Vi verdsetter at du evner å tenke nytt innenfor tjenesteområde, er strukturert og løsningsorientert og er opptatt av trivsel og teamarbeid.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Dekning av flytteutgifter

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til samboer/ektefelle

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Send søknad med CV 

Søknadsfrist: 21.08.2022.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/ Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 909 12 268
Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773