Lærer ved Susendal og Varntresk Oppvekstsenter skoleåret 2022/2023

  Både ved Susendal Oppvekstsenter og ved Varntresk Oppvekstsenter er det ledig minimum 50% stilling som lærer for skoleåret 2022/2023.
Stillingsstørrelsen kan bli økt inntil 100% stilling avhengig av behov.

Søknadsfrist: 19.06.2022

Oppvekstsektoren i Hattfjelldal kommune består av Susendal Oppvekstsenter, Varntresk Oppvekstsenter, Hattfjelldal skole og Hattfjelldal barnehage. De samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolene har deltatt i nasjonale satsinger de siste årene; Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling, og, Vurdering for læring, og alle skolene innførte Ipad for elever og ansatte i 2017. Skolene og barnehagene er helsefremmende.

Susendal Oppvekstsenter holder til i gode lokaler og med et flott uteområde. Uteområdet består av lysløype og naturklatrejungel, ballbinge og fotballbane. Bygda Susendal har Børgefjell Nasjonalpark som nærmeste nabo, og ligger 25 km fra kommunesenteret. Susendal Oppvekstsenter har ca. 10 ansatte og ca. 15 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 3 barn i barnehagen.

Varntresk Oppvekstsenter ligger vakkert til ved Norges nest største innsjø, Røssvatnet, 42 km fra Hattfjelldal sentrum. Oppvekstsenteret har gode lokaler og godt tilrettelagt uteområde. Oppvekstsenteret har ca. 5 ansatte og vil fremover ha ca. 9 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 3 barn i barnehagen.

Vi søker etter personer som:

  • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
  • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
  • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
  • Viser evne og vilje til utvikling og nytenking.
  • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Kompetansekrav:

  • Godkjent utdanning for tilsetting som lærer i grunnskolen i samsvar med kravene i opplæringslova

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

  • Bolig
  • Barnehageplass

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene

plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10-9. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Wenche Daleng for Susendal Oppvekstsenter og Varntresk Oppvekstsenter, tlf. 75 18 49 13, mobil 47 61 47 00 eller e-post:

Søknadsfrist: 19.06.2022

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Wenche Daleng
Rektovre Såvsoen byjjienimmiejarnge /Rektor Susendal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 13
Mobil 476 14 700