Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ledige stillinger skole- og barnehageåret 2021/2022

Ved oppvekstsentrene i Hattfjelldal kommune er det i all hovedsak ledig et antall vikariater som hhv. lærer og barnehagelærer for skole- og barnehageåret 2021/2022.

Spesifisering:

Hattfjelldal Oppvekstsenter

 • Mulig ledig inntil 200% stilling som lærer

Susendal Oppvekstsenter

 • Delstilling som lærer

Varntresk Oppvekstsenter

 • Pedagogisk leder i 60% stilling
 • Delstilling som lærer

Oppvekstsektoren i Hattfjelldal består av tre oppvekstsentre. Oppvekstsentrene i kommunen samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolene har deltatt i nasjonale satsinger de siste årene; Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling, og, Vurdering for læring, og alle skolene innførte Ipad for elever og ansatte i 2017. Skolene og barnehagene er helsefremmende.

Hattfjelldal Oppvekstsenter, skolen har ca 114 elever og ca.30 ansatte. Skolen har godt utstyrte lokaler som gir muligheter for fleksibel pedagogisk drift. Skolens nærområde har flerbrukshall, uteområde med kunstgressbane, klatrepark, skibakke, lysløype og skogareal gir utallige muligheter for fysisk aktivitet. Barnehagen ligger i kort avstand fra skolebygningene, og der holder ca. 40 barn og ca. 12 ansatte til. Barnehagen har tre avdelinger.

Susendal Oppvekstsenter holder til i gode lokaler og med et flott uteområde. Uteområdet består av lysløype og naturklatrejungel, ballbinge og fotballbane. Bygda Susendal har Børgefjell Nasjonalpark som nærmeste nabo, og ligger 25 km fra kommunesenteret. Susendal Oppvekstsenter har ca. 10 ansatte og ca. 20 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 5 barn i barnehagen.

Varntresk Oppvekstsenter ligger vakkert til ved Norges nest største innsjø, Røssvatnet, 42 km fra Hattfjelldal sentrum. Oppvekstsenteret har gode lokaler og godt tilrettelagt uteområde. Oppvekstsenteret har ca 5 ansatte og vil fremover ha ca 9 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 3 barn i barnehagen.

Vi søker etter personer som:

 • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
 • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
 • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
 • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
 • Viser evne og vilje til utvikling og nytenking.
 • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Kompetansekrav – gjelder alle stillinger:

 • Vi søker etter lærere og barnehagelærere med godkjent utdanning i samsvar med kravene i hhv. opplæringslova og barnehageloven.
 • Fagønsker i skolen: sørsamisk, spansk, engelsk og kunst- og håndtverk.
 • Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse.

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Bolig
 • Barnehageplass

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10-9 og barnehageloven § 19. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunalsjef for Oppvekst og kultur, Inga-Lill Sundset,  rektor Lisbeth Krutnes ved Hattfjelldal Oppvekstsenter eller til rektor Wenche Daleng ved Susendal Oppvekstsenter.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Lisbeth Krutnes
Rektovre Aarborten byjjienimmiejarnge/Hattfjelldal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 48 83
Mobil 915 73 958
Wenche Daleng
Rektovre Såvsoen byjjienimmiejarnge /Rektor Susendal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 13
Mobil 476 14 700