Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ledige stillinger som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune har ledig både faste og tidsbegrensede stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier for snarlig tiltredelse. Stillingenes størrelse er fra 18% helgestilling og til 100% stilling.

Søknadsfrist 11.10.2020

Søknad på stilling

Felles for alle stillingene:

Stillingene inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale

- Pensjonsordning i KLP

- Muligheter for videreutdanning

- Dekning av flytteutgifter

Hos oss får du tilgang til:

- Kommunal bolig

- Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Videre gjøres det oppmerksom på at vi har deltidsansatte som kan ha rett til utvidet stilling.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder

om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår

hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 11.10.2020

Søk elektronisk eller send søknad med CV til:
Hattfjelldal kommune
O.T. Olsens vei 3a
8690 Hattfjelldal 

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Ingrid Bjørnli
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773