Ønsker du å arbeide med brukere innen rus- og psykiatri?

Vi søker den som vil jobbe forebyggende og direkte med brukere og deres pårørende innen rus- og psykiatri. Som person er du er fleksibel, initiativrik og tålmodig, samtidig som du er god på relasjonsbygging og jobber like bra alene som i team.

Vi ser frem til din søknad. 
 

Helsearbeidere sitter rundt ett bord - Klikk for stort bilde

Hattfjelldal kommune har ledig et vikariat i 70% stilling innen rus- og psykiatri fom snarest tom medio november 2024 med muligheter for forlengelse. Stillingen lønnes som miljøterapeut/miljøarbeider avhengig av kompetansen til den som ansettes. 

Vikariatet inngår i et prosjekt som skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende i alle aldre, gjennom å styrke tilbudet innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging. Systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå inngår i prosjektet.  

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Fortrinnsvis 3-årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med videreutdanning innen rus- og psykiatri. 
 • Søkere med f.eks. autorisasjon som helsefagarbeider vil kunne bli vurdert for vikariatet, hvis vi ikke får søkere med 3-årig høyere helse- og sosialfaglig utdanning. 
 • Relevant erfaring fra arbeid med oppfølging av mennesker med rus- og psykiske lidelser
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • Det kreves gode kunnskaper i norsk/nordisk språk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr: 

 • Meningsfulle brukerrelaterte arbeidsoppgaver i nært samarbeide med resten av ROP-tjenesten.
 • Lønn etter avtale
   

Vi er behjelpelig med å skaffe: 

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass 
   

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel med kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden. 

Alle søkere tas med på med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til kommunalsjef for Helse- og omsorg Toril Sæterstad Nygård på tlf. 93841298 eller på e-post torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 06.03.2024 

 

Søknad med CV sendes enten elektronisk 

Eller til: Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/
Toril Sæterstad Nygård
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 93 84 12 98