Setter du faget i sentrum - ledige stillinger som sykepleier

Hattfjelldal kommune søker DEG som er sykepleier, og som ønsker å få brukt hele din faglige kompetanse som sykepleier i hverdagen. Du er kreativ, samarbeidende, engasjert, nysgjerrig, omsorgsfull, faglig dyktig, teamarbeider og som kan ta utfordringer på strak arm. Alle dager er meningsfylte, selv om ingen dager er like. Hos oss gjør du en forskjell!

Vi har følgende ledige stillinger: 

·         1 fast 80% stilling fom snarest. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver fjerde helg. Hattfjelldal kommune jobber kontinuerlig med å kunne tilby full stilling. 

·         2 svangerskapsvikariat 75% fom 01.09.2024.

 

Hattfjelldal kommune er, som en av fire kommuner, godkjent som opplæringsinstitusjon for sykepleierstudenter i medisinsk praksis i et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet og Jobbvinner. 

Tilsetting vil skje forløpende, så send inn din søknad nå! 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-       Norsk autorisasjon som sykepleier

-       Erfaring fra arbeid i hjemmesykepleie og på sykehjem

-       Fleksibel med evne til å arbeide selvstendig og i team

-       Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

-       Førerkort klasse B.

 

Vi tilbyr:

-       Lønn etter avtale

-       Flyttegodtgjørelse

 

Vi er behjelpelig med å skaffe:

-       Kommunal bolig

-       Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Under ellers like vilkår vil personer med kunnskaper i sørsamisk språk og kultur bli foretrukket. 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden. 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde får ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen på tlf. 901 74 835 eller på e-post: linda.mayken.olsen@hattfjelldal.kommune.no eller til kommunalsjef for Helse- og omsorg Torill Sæterstad på tlf. 93841 298  eller på e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no. 

Søknadsfrist: 18.06.2024 

Søknad med CV sendes elektronisk

 Eller til Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 90 91 22 68
Toril Sæterstad Nygård
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 93 84 12 98