Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Sommerjobb for ungdom

Klikk for stort bildeHattfjelldal kommune har ledig sommerjobb for ungdom i skolens sommerferie. Tiltaket er rettet mot ungdom fra de fortrinnsvis fyller 15 år og maksimalt til de fyller 18 år.

Lengden på sommerjobbene som tilbys er primært 4 uker sammenhengende, alternativt kan sommerjobben fordeles på 2 + 2 uker. Vennligst oppgi tidsperioden du kan arbeide. 

Sommerjobbene er innenfor:

  • Omsorg   (Oppgavene er knyttet til aktivisering av- og samvær med våre brukere)
  • Barnehage   (Oppgavene består av aktivisering og tilsyn med barn m.m.)
  • Vedlikehold (Oppgavene består av plenklipping, renhold, maling og vedlikehold av uteareal)

Nærmere opplysninger om sommerjobb innenfor omsorg fås ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen , eller til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad.

Nærmere opplysninger om sommerjobb i barnehagen fås ved henvendelse til kommunalsjef for Oppvekst- og kultur Inga-Lill Sundset.

Nærmere opplysninger om sommerjobb i vedlikehold fås ved henvendelse til vedlikeholdsleder Jon Pedersen.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk sommerjobb

Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298
Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Jon Pedersen
Hååkedimmie åvtehke/Vedlikeholdskoordinator
E-post
Telefon 75 18 48 14
Mobil 417 60 574