Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Sommerjobb for ungdom

Søknadsfrist 13.04.2020.

Hattfjelldal kommune har ledig sommerjobb for ungdom fra de fyller 15 år og til de fyller 18 år i skolens sommerferie.

Søk jobb

Lengden på sommerjobbene som tilbys er primært 4 uker sammenhengende, alternativt kan sommerjobben fordeles på 2 + 2 uker. Vennligst oppgi tidsperioden du kan arbeide.

Sommerjobbene er innenfor

  • Omsorg      (Oppgavene er knyttet til aktivisering av- og samvær med våre brukere)
  • Barnehage  (Oppgavene består av aktivisering og tilsyn med barn m.m.)
  • Vedlikehold (Oppgavene består av plenklipping, maling og vedlikehold av uteareal)

Nærmere opplysninger om sommerjobb innenfor omsorg fås ved henvendelse til enhetsleder Sigrid Steinslett.

Nærmere opplysninger om sommerjobb innenfor barnehage får ved henvendelse til stedlig leder Solveig Carlsson.

Nærmere opplysninger om sommerjobb innenfor vedlikehold fås ved henvendelse til vedlikeholdsleder Jon Pedersen.

Søk elektronisk eller send søknad med CV  til: 
Hattfjelldal kommune 
O.T. Olsens vei 3a 
8690 Hattfjelldal 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Sigrid Steinslett
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 481 99 911
Solveig Carlsson
Stedlig leder
E-post
Telefon 75 18 48 26
Mobil 958 65 173
Jon Pedersen
Hååkedimmie åvtehke/Vedlikeholdskoordinator
E-post
Telefon 75 18 48 14
Mobil 417 60 574

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)