Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Stillinger innen oppvekst fra 01.08.2020

Ved oppvekstsentrene i Hattfjelldal kommune er det fra oppstart av skoleåret 2020/2021 ledig et antall lærerstillinger for hele eller deler av skoleåret.

Søknadsfrist 24.05.2020

Søk på stilling

Hattfjelldal Oppvekstsenter

 • Inntil 100% stilling, primært frem til begynnelsen av november 2020, men med muligheter for forlengelse ut skoleåret 2020/2021.

Varntresk Oppvekstsenter

 • Inntil 90% stilling som lærer (noe fast / noe vikariat) for skoleåret 2020/2021

Oppvekstsektoren i Hattfjelldal består av tre oppvekstsentre. Oppvekstsentrene i kommunen samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolene har deltatt i nasjonale satsinger de siste årene; Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling, og, Vurdering for læring, og alle skolene innførte Ipad for elever og ansatte i 2017. Våre skoler og barnehager er helsefremmende.

Vi søker etter personer som:

 • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller
 • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus
 • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale
 • Viser evne og vilje til utvikling og nytenking
 • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Kompetansekrav:

 • Fullført og bestått utdanning som oppfyller opplæringslovas krav for fast tilsetting.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

 • Bolig
 • Barnehageplass

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10.9. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

For nærmere og generelle opplysninger om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Inger Lise Bleikvassli ved Varntresk Oppvekstsenter, tlf 75 18 49 17 / 971 51 194, eller til rektor Lisbeth Krutnes ved Hattfjelldal Oppvekstsenter, Telefonnr 75 18 48 81 / 915 73 958

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 24.05.2020.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Lisbeth Krutnes
Rektor Hattfjelldal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 48 83
Mobil 915 73 958
Inger Lise Bleikvassli
Rektor Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17
Mobil 971 51 194