Styrer i Hattfjelldal barnehage

Med forbehold om at kommunestyret beslutter å dele nåværende Hattfjelldal Oppvekstsenter i to selvstendige enheter, har Hattfjelldal kommune ledig en fast 100% stilling som styrer ved Hattfjelldal barnehage fra og med snarest.
Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst- og kultur, og inngår i dennes ledergruppe.

Stillingens ansvars- og arbeidsområde

 • Resultatansvar for barnehagens tjenester
 • Utvikling og kvalitetssikring av barnehagens tjenester inkl. pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene i Susendal og Varntresk
 • Personal- og økonomiansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning i samsvar med barnehageloven § 24
 • Fullført og bestått styrerutdanning (30 stp.),
 • Relevant erfaring fra barnehagen
 • Dokumentert lederkompetanse og erfaring
 • Dokumentert erfaring fra innovasjons- og utviklingsprosjekter
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk lov og avtaleverk.
 • Kunnskaper i samisk språk og kultur er en fordel

I tillegg ønsker vi oss en leder med

 • evne til å være pådriver og som våger å tenke nytt innenfor barnehagens tjenesteområde
 • er kreativ, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • en tydelig og inkluderende lederstil
 • godt humør, tar ansvar og viser engasjement
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • evne til å motivere, delegere og veilede
 • evne og vilje til å tenke helhet og bygge team

Vi tilbyr:

 • en interessant og krevende stilling
 • muligheter for videreutdanning
 • stillingen lønnes i st.kode 9451 med lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • lederavtale med den som tilsettes

Vi er behjelpelig med å skaffe

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til ektefelle/samboer

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse, og aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Informasjon om kommunen finner du på vår hjemmeside  www.hattfjelldal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til kommunalsjef Inga-Lill Sundset eller til personalrådgiver Anne Haugberg.

Søknadsfrist: 24.10.2021

Send søknad med CV

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222