Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Sykepleier

Hattfjelldal kommune har ledig en fast og to vikariater som sykepleier fom snarest. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. 

Den faste stillingen har en stillingsstørrelse på 75%, og arbeidet er lagt til natt. 

Vikariatene er på hhv. 100% og 80 % stilling. Begge stillingen inngår i turnus.

  • Ansettelse i 100% vikarstilling gjelder tom 20.08.2021, men med gode muligheter for fast ansettelse. 
  • Vikariatet i 80% stilling er ledig fom 20.06.2021 tom 20.08.2022.

Felles for alle stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
- Førerkort kl. B
- Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Vi tilbyr:

- Interessante arbeidsoppgaver
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig
- Barnehageplass
- Arbeid til eventuell partner

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsfrist 18.04.21

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298