Sykepleier

Hattfjelldal kommune har ledige stillinger som sykepleier fra og med snarest i følgende stillingsstørrelser: inntil 2 x 100% fast og 80 – 100% vikariat tom 20.08.2022. Stillingene inngår i turnus, og arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og i enhet for hjemmebaserte tjenester.

Felles for begge stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier
- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
- Førerkort kl. B
- Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Vi tilbyr:

- Interessante arbeidsoppgaver
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig
- Barnehageplass
- Arbeid til eventuell partner

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsfrist: Fortløpende

Send søknad med CV

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298