Sykepleier

Hattfjelldal kommune har ledig både en fast 75% stilling som sykepleier på natt og en fast 100% stilling som sykepleier i tre-delt turnus for snarlig tiltredelse.

Sykepleierne jobber i stab, dvs. de jobber med sykepleiefaglige oppgaver både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Stillingene inngår i turnus.

Felles for stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B
 • Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Dekning av flytteutgifter

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til eventuell partner

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen  eller til enhetsleder for institusjonstjenester Torill Sæterstad.  

Send søknad med CV

Utenlandske søkere kan sende manuell søknad til post@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: fortløpende

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 909 12 268
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298