Sykepleier

Hattfjelldal kommune har ledig både en fast 75% stilling som sykepleier på natt og en fast 100% stilling som sykepleier i tre-delt turnus for snarlig tiltredelse.

Sykepleierne jobber i stab, dvs. de jobber med sykepleiefaglige oppgaver både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Stillingene inngår i turnus.

Felles for stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B
 • Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Dekning av flytteutgifter

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass
 • Arbeid til eventuell partner

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen  eller til enhetsleder for institusjonstjenester Torill Sæterstad.  

Send søknad med CV

Søknadsfrist: fortløpende

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 901 74 835
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298