Tilkallingsvikar sykehjemskjøkkenet

     

Hattfjelldal sykehjem søker tilkallingsvikarer som kjøkkenassistent.

På kjøkkenet produseres mat til sykehjemmet, omsorgsboliger og hjemmeboende.
Det er ønskelig med erfaring fra matproduksjon, men ingen krav.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå i produksjon av middag, desserter og baking.
  • Smøring av frokost og kveldsmat
  • Oppvask og renhold på kjøkkenet
  • Varemottak og orden av varelager
  • Kommunikasjon og samarbeid med avdelingen.

For nærmere opplysninger eller for å melde deg som interessert, kan du kontakte Enhetsleder institusjonstjenester Toril Sæterstad på tlf. 75184903 eller e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no

Ingrid Bjørnli

 

 

 

 

 

 

 

    

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon +47 75 18 49 03