Tilkallingsvikarer til Susendal og Varntresk Oppvekstsenter

Susendal Oppvekstsenter og Varntresk Oppvekstsenter har behov for flere tilkallingsvikarer som vil jobbe i barnehage/skole.

 

Vi søker etter personer som:

  • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
  • Samarbeider gode og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
  • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
  • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil legge vesentlig vekt personlig egnethet i vår vurdering av mulige tilkallingsvikarer.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. Alle som skal arbeide i barnehage/skole må levere gyldig politiattest utstedt i medhold av barnehageloven § 19 og opplæringslova § 10-9 før en begynner å arbeide. Politiattest skal ikke legges ved søknaden

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til rektor Marit Bjørnå Svendsen

Søknadsfrist: Fortløpende

Vennligst oppgi i søknaden om du vil jobbe ved enten Susendal eller Varntresk Oppvekstsenter, eller begge oppvekstsentrene.

Send søknad med CV

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Marit Bjørnå Svendsen
Rektovre Såvsoen -Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Susendal og Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17