Våre pasienter på sykehjemmet ønsker seg flere pleiere

Hattfjelldal kommune søker etter nye medarbeidere som vil bidra til at våre pasienter på sykehjemmet får et verdig liv. Hos oss står kvalitet for pasientene i fokus, samtidig som våre medarbeidere utøver sitt arbeid i et arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst.

Vi har ledig til sammen tre faste helsefagarbeiderstillinger med en stillingsstørrelse på 22,54%. 

Alle stillingene inngår i turnus, og hvis du ønsker er det muligheter for langvakter og arbeid hver 4. helg. I tillegg har vi ledige vakter i turnusen på grunn av midlertidige permisjoner. Disse vaktene kan eventuelt kombineres med helgestillingene.

Vi jobber kontinuerlig med å tilby våre ansatte muligheten til å øke stillingsprosenten, helt opp til full stilling.

Vi ser frem til å motta din søknad.

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no.

Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli vurdert for midlertidig tilsetting i inntil ett år hvis vi ikke får tilstrekkelig med faglærte søkere.
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

 

Vi tilbyr: 

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP 

 

Vi kan være behjelpelig med å skaffe: 

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Under eller like vilkår vil personer med kunnskaper i sørsamisk språk og kultur bli foretrukket.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden. 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Jari – Matti Pynnönen

 tlf. 75 18 49 03 /90 853 709  eller på e-post: jari.matti.pynnonen@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: 27.05.2024 

Søknad med CV sendes elektronisk via vår hjemmeside www.hattfjelldal.kommune.no.