Vernepleier/Helsefagarbeider ved Alvetun barne- og omsorgsbolig

Hattfjelldal kommune har ledige stillinger med arbeidssted for tiden i kommunens barne- og omsorgsbolig. Boligens brukere er ung voksen og ungdom med stort hjelpebehov. Boligen er ny og tatt i bruk i 2019. Den er utformet med sanserom, fysioterapirom og fellesstue. Beboerne har hver sin leilighet.

Er dette stillingen for deg? Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal se her:

www.velghattfjelldal.no og www.fjelliv65.no

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Primært har du norsk autorisasjon som vernepleier og/eller helsefagarbeider/hjelpepleier, men også personer uten helsefaglig utdanning som har erfaring fra arbeid med brukere med stort hjelpebehov kan søke.
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi er behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at
aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

Videre gjøres det oppmerksom på at ufaglærte må forplikte seg til å ta utdanning som vernepleier og/eller helsefagarbeider.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter
denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke
legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder
om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas
til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til
enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad

Søknadsfrist: Fortløpende

Send søknad med CV

Utenlandske søkere, kan sende manuell søknad til post@hattfjelldal.kommune.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 938 41 298