Vi søker deg som vil utvikle NAV-tjenestene til den sørsamiske befolkningen

Hattfjelldal kommune har ledig en 100% prosjektlederstilling fom snarest tom 31.12.2023 med muligheter for forlengelse.

Hattfjelldal kommune ønsker i dette prosjektet å utrede mulighet for et bedre NAV tilbud til den sørsamisk befolkningen for å kunne hindre diskriminering og utenforskap. Det er i liten grad utformet et NAV-tilbud som er tilpasset utfordringene i samisk språkforvaltningsområde utenfor Troms og Finnmark. Viser av ungdom i småkommuner er mer utsatt or å havne utenfor utdanning, lære eller jobb, og samtidig at folk innenfor primærnæringene har færre muligheter for omskolering eller tilpasning for å kunne stå i yrket. Da spesielt reindrift. Samtidig som møte med NAV oppleves vanskelig for sårbare grupper hvor det er ekstra viktig at man møtes med kultur og språkkompetanse.

Er dette stillingen for deg? Ønsker du å vite mer om Hattfjelldal og NAV se her:

www.velghattfjelldal.no,  www.fjelliv65.no,  og www.nav.no

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra utredningsarbeid
 • Kompetanse i samisk språk og kultur
 • Fordel om at du har et nettverk både innenfor det samiske og aktuelle offentlige instanser
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, og spesielt i NAV

Personlige egenskaper

 • Er strukturert, systematisk og målbevisst
 • Kan prioritere, gjennomføre og oppnå resultater
 • Er utviklingsorientert og aktivt søke ny kunnskap
 • Er positiv, engasjert og service innstilt
 • Ved tilsetting vil personlig egnethet bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • hjelp til å finne bolig og skaffe barnehageplass
 • dekning av flyttekostnader

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for oppvekst- og kultur Inga-Lill Sundet eller til helse- og omsorg, Turi Thorsteinsen.

Søknadsfrist: 10. august 2022

Søknad med CV sendes til post@hattfjelldal.kommune.no

eller pr post til

Hattfjelldal kommune
O.T.Olsensvei 3 A
8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Inga-Lill Sundset
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 902 12 095
Turi Thorsteinsen
Tjïelten Healsoe jïh håksoe-åvtehke/Kommunalsjef for Helse- og omsorg
E-post
Telefon 75 18 48 52
Mobil 934 41 773