Vil du bidra til integrering av flyktninger?

Hattfjelldal kommune har ledig en 50% stilling som lærer ved voksenopplæringen fra og med 01.01.2024 til og med 31.07.2024. 

Gruppearbeid - Klikk for stort bilde
Gjennom opplæring av våre flyktninger i norsk
og samfunnskunnskap, kan du bidra til at de får
den nødvendige ballasten de trenger for å
kunne integreres i samfunnet.

Våre flyktninger er hovedsakelig fra Ukraina,
men vi har også noen fra andre land.

 

Voksenopplæringen samarbeider nært med flyktningetjenesten om introduksjonsprogram for flyktninger.

For mer informasjon om Hattfjelldal se www.fjelliv65.no og www.hattfjelldal.kommune.no

Vi søker etter personer som:

 • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet 
 • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
 • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
 • Viser evne og vilje til utvikling og nytenking.
 • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning ihht. § 67 i forskrift til integreringsloven, jf. Opplæringslova kapittel 14. Ønskelig med norsk 2 i fagkretsen. 
 • Gode digitale ferdigheter
 • Flerkulturellforståelse og/eller erfaring med integrering av flyktninger
 • Gode kunnskaper i norsk språk muntlig og skriftlig på B2-nivå
 • Førerkort kl. B
 • Skulle vi ikke få kvalifiserte søkere til stillingene, vil andre søkere med relevant erfaring kunne bli vurdert for tilsetting.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse. 
 

Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Bolig 
 • Barnehageplass

 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10-9. Politiattest skal ikke legges med søknaden. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

For nærmere opplysninger om kommunen og avdelingen, besøk oss på vår hjemmeside

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til eller til kommunalsjef Lisbeth Krutnes, tlf. 91 57 39 58 eller på e-post: lisbeth.krutnes@hattfjelldal.kommune.no

 

Siste søknadsfrist er 30.11.2023. 

 

Søknad med CV sendes elektronisk 

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Lisbeth Krutnes
Tjïelten Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 91 57 39 58