Vil du jobbe med brukergruppen multifunksjonhemmede ungdom og unge voksne?

Elsker du omsorgsfaget og utøver et stort engasjement for arbeidet som utføres og vil gjøre ditt  beste for å gi brukergruppen meningsfulle dager? Da søker Hattfjelldal kommune deg som er helsefagarbeider og som vil jobbe i kommunens ungdom- og omsorgsbolig. Hos oss står kompetanse i fokus i alt vi gjør i tjenesten.  Boligens brukergruppe er unge voksne og ungdom med stort hjelpebehov.  Boligen er ny og ble tatt i bruk i 2019. Den er utformet med sanserom, fysioterapirom og fellesstue. Beboerne har hver sin leilighet. 

Stillingen er fast og inngår i turnus. Stillingsstørrelsen er 80% stilling.

Vi jobber kontinuerlig for at medarbeider skal kunne tilbys utvidet stilling inntil hel stilling.

Vi ser frem til å motta nettopp din søknad.

 For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no.

Ønskede kvalifikasjoner:

  •        Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli      vurdert for tilsetting hvis vi ikke får tilstrekkelig med faglærte søkere.
  •       Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  •       Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  •      Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

 

Vi tilbyr:

  •     Lønn iht tariffavtale. 
  •     Pensjonsordning i KLP

 

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

  •      Kommunal bolig
  •      Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel om du har kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Jari Matti Pynnönen på tlf. 908 95 370 eller på e-post:  jari.matti.pynnonen@hattfjelldal.kommune.no

 

Søknadsfrist: 24.06.2024   

 

Søknad med CV sendes elektronisk  Eller til Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal