Vil du jobbe med multifunksjonshemmede ungdommer?

Tre helsearbeidere sitter i en trapp - Klikk for stort bilde

Søknadsfrist: 23.03.2023

Hattfjelldal kommune søker DEG som er vernepleier, sykepleier og/eller helsefagarbeider og som vil jobbe i kommunens barne- og omsorgsbolig. Boligens brukere er ung voksen og ungdom med stort hjelpebehov. Boligen er ny og ble tatt i bruk i 2019. Den er utformet med sanserom, fysioterapirom og fellesstue. Beboerne har hver sin leilighet.

Du elsker omsorgsfaget og utøver et stort engasjement for arbeidet som utføres og vil gjøre ditt for å gi brukerne meningsfulle dager. Hos oss står kompetanse står i fokus i alt vi gjør i tjenesten.

Stillingene inngår i turnus, og stillingsstørrelse varier fra 15-20% helgestilling og opptil 80% stilling. Med unntak av et vikariat i 70% stilling frem til november 2023, er stillingene faste. Vi jobber kontinuerlig for at medarbeider skal kunne tilbys utvidet stilling inntil hel stilling.

Vi ser frem til å motta din søknad.

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som vernepleier, sykepleier og/eller helsefagarbeider/hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli vurdert for midlertidig tilsetting i inntil ett år hvis vi ikke får tilstrekkelig med faglærte søkere.
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel om du har kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad på tlf. 75 18 49 03 eller på e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 23.03.2023

Send søknad og CV 

Utenlandske søkere kan sende manuell søknad til post@hattfjelldal.kommune.no

 

Søknad med CV sendes enten elektronisk via vår hjemmeside www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens veg 3a, 8692 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal