Vil du jobbe med multifunksjonshemmede ungdommer?

Hattfjelldal kommune søker DEG som er vernepleier, sykepleier og/eller helsefagarbeider og som vil jobbe i kommunens ungdoms- og omsorgsbolig. Boligens brukere er unge voksne og ungdom med stort hjelpebehov. Boligen er ny og ble tatt i bruk i 2019. Den er utformet med sanserom, fysioterapirom og fellesstue. Beboerne har hver sin leilighet.

Vi ser frem til å motta nettopp din søknad.
 

Du elsker omsorgsfaget og utøver et stort engasjement for arbeidet som utføres og vil gjøre ditt for å gi brukerne meningsfulle dager. Hos oss står kompetanse står i fokus i alt vi gjør i tjenesten.

Stillingene er faste og inngår i turnus. Stillingsstørrelsen er 15-20% for rene helge stillinger, 70% stilling og 90% stilling. Vi jobber kontinuerlig for at medarbeider skal kunne tilbys utvidet stilling inntil hel stilling.
 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som vernepleier, sykepleier og/eller helsefagarbeider/hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli vurdert for midlertidig tilsetting i inntil ett år hvis vi ikke får tilstrekkelig med faglærte søkere.
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel om du har kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad på tlf. 908 95 370 eller på e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no.
 

Søknadsfrist: Fortløpende

Søknad med CV sendes elektronisk

Eller til Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

For nærmere opplysninger om kommunen og avdelingen, besøk oss på vår hjemmeside.  

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021

 

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 90 89 53 70