Vil du jobbe med psykisk utviklingshemmede brukere?

Røsvatnet fra Grubben - Klikk for stort bilde Lisbeth Krutnes

Søknadsfrist: 02.04.2023

Hattfjelldal kommune søker etter en helsefagarbeider i 60% stilling. Du ønsker å gjøre ditt for at våre psykisk utviklingshemmede brukere får et liv med mening. Hos oss står kvalitet i hverdagen til brukerne i fokus. Stillingen er for tiden plassert ved Nyborgveien bofellesskap og inngår i turnus.

Vi ser frem til å motta din søknad.

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Personer uten helsefaglig utdanning vil kunne bli vurdert for tilsetting under forutsetning av at de forplikter seg til å ta slik utdanning.
  • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor
  • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig på nivå B2

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel om du har kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og arbeidsområde fås ved henvendelse til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad på tlf. 75 18 49 03 eller på e-post: torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 02.04.2023

Søknad med CV sendes elektronisk via vår hjemmeside www.hattfjelldal.kommune.no.

Send søknad og CV

Utenlandske søkere kan sende manuell søknad til post@hattfjelldal.kommune.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal