Vil du jobbe som ferievikar i Helse- og omsorg i sommer?

Hattfjelldal kommune søker etter ferievikarer i Helse- og omsorg i ukene 26-22. Får vi inn din søknad?

Enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjeneste, Nyborgveien bofellesskap – som er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og Aruna dagsenter. Institusjonsbaserte tjenester består av sykehjemmet og Alvetun som er bolig for barn/ungdom med spesielle behov.

Til disse enhetene søker vi etter ferievikarer som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og pleieassistent. Arbeidet inngår i turnus inkl. muligheter for langvakter (12,5 timer) på helg, med unntak av Aruna dagsenter som er ordinær dagtid. Langvakter er frivillig og du må være 18 år for å kunne jobbe langvakter og nattevakter.

I søknaden ønsker vi at du svarer på følgende punkter:

 1. Hvilken periode kan du jobbe, eventuelt ikke jobbe?
 2. Hvor ønsker du å jobbe i prioritert rekkefølge?
 3. Ønsker du å jobbe langvakter?
 4. Har du førerkort klasse B?

Vi søker etter personer som:

 • Har norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier, eller elever/studenter som tar slik utdanning
 • Har interesse for å jobbe innen pleie- og omsorg, selv om du er ufaglært eller gjennom studiene har valgt en annen karrierevei enn helsefag
 • Har erfaring fra stillingens ansvars- og arbeidsområde
 • Fortrinnsvis har fylt 18 år, men søkere under 18 år vil også bli vurdert
 • Har gode kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig (krav om B2 hvis du ikke er skandinavisk statsborger)
 • Har førerkort klasse B hvis du søker på stillinger i hjemmebaserte tjenester.

 

Nærmere opplysninger om stillingene i enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester får ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen på tlf. 75 19 48 96 eller på e-post: linda.mayken.olsen@hattfjelldal.kommune.no, eller til enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad, tlf. 75 18 49 03 eller e-post. torill.saeterstad@hattfjelldal.kommune.no

 

Enhet for helsetjenester:  

Vi søker etter helsesekretær/sykepleier til vårt legekontor.

Vi søker etter personer som:

 • Har norsk autorisasjon som helsesekretær eller sykepleier, men også andre søkere kan komme i betraktning hvis vi ikke får søkere som oppfyller kravet om norsk autorisasjon.
 • Har erfaring fra arbeid som helsesekretær ved legekontor
 • Har gode kunnskaper i journalsystemet CMG
 • Har gode kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig (krav om B2 hvis du ikke er skandinavisk statsborger).

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for helseavdelingen Britt B. Petersen på tlf. 47 63 86 76 eller på e-post: britt.inger.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no.

 

Felles for alle stillingene:

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.

De som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

For nærmere opplysninger om kommunen, kan du besøke www.hattfjelldal.kommune.no, www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved intervju.

Søk på stilling - Søknadsfrist: 15.04.203.

Utenlandske søkere kan sende manuell søknad til post@hattfjelldal.kommune.no

 

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens veg 3a, 8692 Hattfjelldal.

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal

 

 

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021

 

Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 90 91 22 68
Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 93 84 12 98
Britt Blaunfeldt Petersen
Tjïelten åejvie-dåaktere/Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 48 73
Mobil 47 63 86 76