Plan- og ressursutvalget

     

 

 

 

 

 


Leder Morten Bolstad (Hattfjelldal Bygdeliste) 
Mobil: 47369214
E-post: morten@furuheimgaard.no
Postadresse: Sørsiveien 864, 8690 Hattfjelldal
 

     

 

 

 

 Nestleder for Plan- og ressurstvalget
Malin Torgersen Lie
(SP)
Mobil: 92219845
E-post: Nus_cha@hotmail.com
Postadresse: Sørvollveien 14 A, 8690 Hattfjelldal

Plan- og ressurstvalget sitt arbeidsområde:
· Rullering av kommuneplanens arealdel
· Arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner
· Fastsette planprogram
· Motorferdsel i utmark
· Samferdsel og trafikk