Oppfordring til forhåndsstemming

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Manntall

Klikk for stort bilde 

Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

 

Styrt av folkeregisteret

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i pr. 30. juni valgåret. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Hva om jeg bor i utlandet?

Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?

Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Det er verdt å merke seg at kommunene ikke har lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave. Jfr. Folkeregisterlovens § 13.

Valgmanntall for Hattfjelldal kommune legges ut til offentlig ettersyn i Servicekontoret snarest mulig etter 30. juni og fram til valgdagen.

Valgstyret i Hattfjelldal behandler evt. klager om manntallsfeil og oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig.