Stemme hjemme?

Klikk for stort bilde 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

I henvendelsen om å få stemme hjemme må du oppgi fullt navn og adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Slik foregår stemmegivning hjemme
Å avgi din stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgfunksjonærer har med seg nødvendig utstyr, inkludert stemmesedler for alle partier og lister.
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen.
  • Valgfunksjonæren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme.

Hvem kan stemme hjemme?
I valgloven står det at velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme. Når du tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må du derfor oppgi grunn til at du ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker jeg om å få stemme hjemme?
I valgloven står det at du må søke til kommunen om å få avgi din stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Du kan søke om å få stemme hjemme på følgende måter:
Brev: Valgstyret i Hattfjelldal, O.T. Olsensvei 3A 8692 Hattfjelldal
E-post: post@hattfjelldal.kommune.no
Telefon: 75184800

Når må jeg søke om å stemme hjemme?
Fristen for å søke om å få stemme hjemme:   10. september 2021, kl. 10.00
Sitter du i karantene eller isolasjon? Da er søknadsfristen:   13. september 2021, kl. 10.00

Veiledning og assistanse
Valgmedarbeiderne kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. En valgmedarbeider kan forklare deg rutinen for å avgi din stemme.
Medarbeideren kan også gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Kanskje trenger du assistanse under hele stemmegivningen eller kanskje holder det at valgmedarbeideren leser opp alle partinavnene for deg?
Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Her finner du informasjon om hjelp til å stemme hjemme

Line Sandnes
Reeknelåhkoe-barkije/Sekretær
E-post
Telefon 75 18 48 37
Mona Vik
Tjïelteståvroen tjaelije/Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 18 48 01
Mobil 916 31 471