Oppfordring til forhåndsstemming

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Stemmegivning på valgdagen

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale. I Hattfjelldal kommune er det tre valglokaler - Hattfjelldal kulturstue, Varntresk oppvekstsenter og Susendal oppvekstsenter.

Husk legitimasjon

Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.

 

Trenger du veiledning eller hjelp?

Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, da kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene som vil hjelpe deg.

Her finner du mer informasjon om å få hjelp til å stemme

Her finner du utfyllende informasjon om Stortingsvalget 2021

Line Sandnes
Reeknelåhkoe-barkije/Sekretær
E-post
Telefon 75 18 48 37
Mona Vik
Tjïelteståvroen tjaelije/Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 18 48 01
Mobil 916 31 471