Oppfordring til forhåndsstemming

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Tidligstemming og Forhåndsstemming

Du kan tidligstemme mellom 1. juli og 9. august. Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. 
I Hattfjelldal kommune foregår tidligstemming og forhåndsstemming i Servicekontoret, i våre åpningstid som er mellom kl. 10.00 ~ 14.00 mandag, onsdag og fredag. 
Forhåndsstemming ved Hattfjelldal sykeheim, Bo- & servicesenteret og trygde/omsorgsboliger skal foregå den 7. september 2021.
Søknadsfrist for å stemme hjemme er den 10. september 2021.
Du kan forhåndsstemme frem til fredagen før valget.

Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Ordningen gjelder alle velgere. 
Om du ønsker å stemme mellom 1. juli og 9. august må du ta kontakt med Servicekontoret og avtale tid (hverdager mellom kl 10.00 ~ 14.00) for å få avgi din stemme.
 

Forhåndsstemming

Du kan avgi din stemme fra 10. august og frem til fredagen før valget. Du har mulighet til å avgi stemme innenfor Servicekontoretss åpningstider som er mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10.00 ~ 14.00. Om du ikke har anledning å komme innenfor dette tidsrommet kan du ta kontakt med servicekontoret og avtale tid.

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Hattfjelldal, så kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.
 

Institusjoner

Det blir mottak av forhåndsstemmer ved Hattfjelldal sykehjem, Bo- & servicesenteret og Trygde/omsorgsboliger den 7. september.

Stemme hjemme (ambulerende stemming)

Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Valgfunksjonærer vil da komme hjem til deg en dag i uken før valget for å ta imot din stemme.
 

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. 

På https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/ kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.   
 

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du selv legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune.
 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.
 

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Line Sandnes
Reeknelåhkoe-barkije/Sekretær
E-post
Telefon 75 18 48 37
Mona Vik
Tjïelteståvroen tjaelije/Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 18 48 01
Mobil 916 31 471

Åpningstider

Mandag 10:00 - 14:00
Onsdag 10:00 - 14:00
Fredag 10:00 - 14:00
Lørdag - søndag: Stengt

Telefontid mandag - fredag 10:00 - 14:00

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal