Test ved ankomst Norge - fra 03.12.21

Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst.

Du skal som hovedregel teste deg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge.

Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv antigen hurtigtest skal det tas PCR-test. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning til den reisende om å teste seg ved annen offentlig teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst.

 I tilfeller hvor det ikke er teststasjon, teststasjonen ikke er åpen på grenseovergangsstedet eller myndighetene har anvist den reisende om at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, skal vedkommende teste seg ved en annen teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal personen ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn.

Personer som er pliktig til å teste seg og som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste og ikke frivillig forlater Norge, straffes med bøter.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Noen personer er likevel unntatt fra kravet om å teste seg ved ankomst.