Akuttberedskap

Telefonnummer til akuttberedskapen er:  992 85 300

Indre Helgeland Barnevernvakt er en interkommunal vaktordning som ivaretar akuttberedskap for barneverntjenesten i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommune.

Akuttberedskapen er tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid (kl. 08.00-15.30 på hverdager) i alle helger og høytider.

Alle henvendelser innenfor ordinær arbeidstid, også når det gjelder akutte hendelser, skal imidlertid rettes til barneverntjenesten i den kommunen hendelsen gjelder.

Henvendelser som ikke medfører akutt fare for liv og helse/krever hasteinngrep fra barneverntjenesten,  vil bli veiledet til ordinær arbeidstid og til den kommunen barnet har bosted/oppholder seg i.

Adresse

O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

Indre Helgeland barnevernvakt

Åpent alle hverdager fra kl 15.30 - 08.00. Døgnåpent i helg og helligdager.

Telefon:
99 28 53 00

Barneverntjenesten

Åpent fra kl 08.00 - 15.30

Telefon:
75 18 49 00

Postadresse

Hattfjelldal kommune
Sosialavdelingen
O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

____________________________

Politi: 02800

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111